Fra nyhedsbrevet

Gislinge Kirke

KRISTI HIMMELFARTSDAG

Der findes mange interessante – og også lidt morsomme – billeder af Kristi himmelfart!

Hvad er det egentlig vi fejrer denne dag, hvor det hedder, at Jesus – uden at død – forlod sine disciple? De forskellige kilder fortæller ikke præcis hvordan himmelfarten fandt sted. Det centrale er, at Jesus efter himmelfarten ikke længere er på jorden, men i stedet er i den guddommelige sfære, i himlen, hos Gud. Mens disciplene indtil himmelfarten har haft det guddommelige hos sig i form af Jesus, loves de ved himmelfarten, at de herefter vil have det guddommelige hos sig i form af Helligånden. Den får de pinsedag, hvor Helligånden netop kommer ned til disciplene. På denne måde er det for den kristne selvforståelse et meget vigtigt skift, som sker med Jesu himmelfart, for her gøres det plads til, at scenen kan indtages af den sidste del af treenigheden, Helligånden.

Kristi himmelfartsdag tænker vi på, at selv om Gud ikke er til stede hos os i ”kød og blod”, så er han her alligevel – og det nærmere end før! Han er her i sin ånd, usynligt til stede og derfor ALLE steder: omkring os og i os.

 

Luther skriver i en prædiken disse ord, der bl.a. viser, at vi aldrig bør nedgøre, hverken os selv eller nogen anden!:

 

Vi er fyldt med Gud, og han indgyder i os alle sine gaver og sin nåde, og fylder os med sin ånd, som giver os mod. Han oplyser os med sit lys.

Han fylder os, for at alt, hvad han er og alt hvad han kan gøre, må være i os i hele dets fylde, og virke kraftfuldt, så vi bliver helt igennem guddommeliggjorte. Vi har ikke blot en del af Gud, eller nogle dele af ham –

men vi ejer hele hans fylde!

Fra nyhedsbrevet

© Gislinge Kirke (JIC)