Konfirmander

Gislinge Kirke

Fremtidige datoer for Konfirmationer


2017

Søndag den 7. maj

12. maj (St. Bededag)

2018

10. maj Kr. himmelfartsdag

Søndag den 13. maj


2019

Søndag den 5. maj

Søndag den 12. maj


2020

Søndag den 3. maj

8. maj St. Bededag


2021

Søndag den 2. maj

Søndag den 9. maj


2022

Søndag den 1. maj

Søndag den 8. maj


2023

5. maj (St. bededag)

Søndag den 7. maj


2024

Søndag den 5. maj

9. maj Kr. himmelfartsdag


begynder alle kl. 10:00 og varer en "lille" time

© Gislinge Kirke (JIC)