Fra nyhedsbrevet

Omlægning af Kirkegården


Man kan ved besøg på kirkegården se, at der er ændringer i vores måde at bruge den på. Vores begravelsesmønster er over de sidste mange år ændret fra kistebegravelser til mange flere kremeringer med efterflg. urnenedsættelse på kirkegården.

Hos os her i Gislinge er det næsten 87 % af de sidste 4 års begravelser, som er sket ved urnenedsættelser.
Derved er der brug for flere urnegravpladser frem for de traditionelle gravsteder.
Vi har ved hjælp fra Holbæk Provsti fået kontakt til forstkandidat Rasmus Christoffersen, som i samråd med graveren har udarbejdet en såkaldt helhedsplan for kirkegården, således at de tomme kistegravsteder bliver inddraget i en helhed, som vil gøre det mere attraktivt at se på og ikke mindst at arbejde på. Et tomt gravsted skal holdes i samme stand som resten af kirkegården.
Men kort fortalt går dette projekt ud på at få en større sammenhæng på kirkegården, samtidigt med at kunne tilbyde flere forskellige former for urnegravsteder og en ny anonym fællesgrav (”de ukendtes”) og ikke mindst: få udnyttet de mange tomme steder på kirkegården, til det, der er brug for.

Det er ikke noget, som alt sammen sker lige nu og her. Vi skal først have godkendt planen og have midler til den. Dette er blot en orientering om, at der er ændringer undervejs.

Desværre indgår det store gamle kastanjetræ foran indgangen til kirke også i planen. Der er sygdom i det, og det går ud lidt efter lidt. Vi håber, det kan holde en tid endnu, og vi håber ikke, at der kommer en stor storm, som vil vælte det ind over kirken.
Der skal tilladelse til for at få træet fældet, og den har vi ikke endnu.


Ann Hansen
Formand for Menighedsrådet

© Gislinge Kirke (JIC)

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend