Ledig Stilling

Organist ved Gislinge kirke


Vi ønsker at ansætte en organist snarest muligt. Der er tale om 15 timer ugentligt. 
 
Vi forventer at du:

− Er uddannet organist.

− Kan spille både rytmisk og klassisk.

− Kan og vil deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

− Viser engagement og vil indgå i det velfungerende samarbejde der er.

− Kan arbejde selvstændigt men samtidigt har gode samarbejdsevner.

− Er fleksibel i forhold til arbejdstid.

− Kan lede vores nyetablerede spire kor.

− Er fleksibel og åben for nye tiltag.

− Deltager i Aktivitetsudvalg sammen med præst og kirkesanger og der, planlægge koncerter og aktiviteter i kirke og sognegård.

− Vil være aktiv og indgå i samarbejde med menighedsråd og de andre ansatte omkring liv og vækst i sognet.

− Deltage i sangarrangementer i Sognegården. (Syng Dansk m.m.)

− Kan deltage i afslutning eller andet for minikonfirmander, efter aftale med præsten.

− Deltager i personalemøder.

− Vil være medvirkende til at det gode og humoristiske samarbejde de ansatte imellem og menighedsrådet bevares.

− Vil medvirke til at det bliver en god oplevelse at være i kirken uanset begivenhed.Løn.


Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.


Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem kirkeministeriet CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.


Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.


Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,00 – 408.653,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn / AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.055,00 – 380.245,00 kr. (nutidskroner. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Dette udgør årligt mellem 40.150,06 – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 


Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO – organist) aftales i henhold til det aftalte i basislønsystem. Basistrin 1 udgør 301.113,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 316.368,00 kr. (nutidskroner) årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillæget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.


Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Ansøgningsfristen er 9. februar 2020


Ansøgning på mail: 7295fortrolig@sogn.dk


Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 og 9 2020© Gislinge Kirke (JIC)

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend