Minikonfirmand

Minikonfirmandundervisning i Gislinge sogn

Minikonfirmand, hvad er det?

Idéen med minikonfirmandundervisning er at introducere børn i 3. klasse til det man populært sagt kan kalde "den kristne børnelærdom". Undervisningen foregår som et sjovt, nutidigt og oplevelsesorienteret forløb på 16 lektioner fordelt på seks undervisningsgange. Det er målet, at børnene bliver fortrolige med kirken, får en forståelse for kristne kerneværdier og en smagsprøve på den egentlige konfirmationsforberedelse i 7. klasse. Her er tale om et supplement til folkeskolens kristendomsundervisning.


Vi skal synge, lege, høre fortællinger og lave forskellige former for kreative aktiviteter.

En del af undervisningen foregår i selve kirkerummet, hvor også den afsluttende gudstjeneste finder sted.


Undervisningen varetages af kirkens præst: Dorthe Thaulov i samarbejde med

kirkens organist.