Vejledninger

Kirkekontoret for Gislinge sogn:

Det fælles Kirkekontor, Holbæk Provsti
Klosterstræde 7 - 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0891 / e.mail: dfk@km.dk
Åbningstider ma – fre 10.00 – 13.00
Samt tors 16.00 – 17.30


FødselSenest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen og I skal som forældre intet foretage jer.
Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til moderens bopælssogn. Kontakt kirkekontoret i Holbæk - klik her.


Forældremyndighed


Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med NemID på borger.dk.
Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.
Hvis I ønsker, at faderskabet skal registreres før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.

Generelt om regler, vejledninger og blanketter finder I her.


Navngivning og dåb


Et barn skal have navn inden 6 måneder. Skal barnet døbes, sker anmeldelsen af navnet normalt samtidig med at forholdene omkring dåben aftales med præsten.
Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk
Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Familieretshusets hjemmeside.


Dåb sker som regel i forbindelse med søndagsgudstjenesten, men der tilbydes også lørdagsdåb på fire fastlagte datoer. Forhør jer hos præsten.

Fotografering og videooptagelse er KUN tilladt, når barnet bæres ind i kirken og når det bæres ud i slutningen af gudstjenesten. Ellers ikke. Man er naturligvis velkommen til at tage billeder ved døbefonten efter gudstjenesten.


Vielse


Hvis I vil vies i Gislinge kirke, skal I henvende jer til sognepræsten for nærmere aftale.

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Attesten skal afleveres til kirkekontoret. Bor I i Holbæk kommune, modtager kirkekontoret attesten digitalt fra kommunen. Bor I ikke i Holbæk Kommune, skal I selv aflevere den på Det Fælles Kirkekontor eller sende den til Gislinge sogn på sikker mail via sogn.dk.
I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer.
Til vielsen skal (udover brudeparret og præsten) mindst være to vidner til stede.


Dødsfald


Dødsfald meldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. Det kan også gøres via et bedemandsfirma, der vil være behjælpelig med adskillige praktiske ting vedrørende bisættelsen eller jordbegravelsen.

Der træffes tillige aftale med præsten om dato, klokkeslæt for handlingen samt hvornår en samtale kan finde sted.


Navneændring


Du kan søges navneændring på borger.dk med dit NemID og betale gebyr med ex. Dankort. Se mere på borger.dk.

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet, men skal foretages af Familieretshuset.
Kirkekontoret vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til Familieretshuset


Der skal kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne omfatter ægtefæller, ugifte samlevende og søskende under 18 år.

Sker navneændringen i forbindelse med vielse, er den gratis.