Meditativ stund

Meditativ stund

i Gislinge kirke

Meditativ gudstjeneste – hvad er det?


Bøn har altid været afgørende i kristendommen. Jesus har lært os at bede Fadervor, og han opfordrer i det hele taget til bøn. I Matt. siger han:


”..når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” Og et andet sted:


”Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.”


Og sandt er det, at Gud ved, hvad vi trænger til, og at han leder os på rette vej i livet, - men bøn er andet og mere end det at bede om noget. Her kommer meditationen ind.


Meditation er at være åben for, hvad Gud har at sige, - det er at være lige over for Gud.


Fra den tidligste kristendom ved vi om ørkenfædrene, der trak sig ud i ørkenen for at nærme sig Gud i meditativ bøn. Dem kan vi stadig lære noget af. De brugte det meste af deres liv på bønnen, og de blev vise og kloge, og mange søgte vejledning og råd hos dem.


Vi kan ikke vie vores liv til meditationen, men vi kan afsætte lidt tid hver dag – og/eller vi kan få hjælp til at komme i gang med meditation ved at deltage i en meditativ gudstjeneste.


For det kræver øvelse! - Det første, man skal gøre er at sætte sig behageligt til rette med lukkede øjne, - og så skal man søge roen. Her er bl.a. åndedrættet en hjælp. - Så gælder det om at tømme sit hoved for alle mulige tanker, - og det er svært! Man vil selvfølgelig opdage, at de dukker op – tankerne – under meditationen, - men man skal ikke gøre ”væsen” af dem. Accepter, at de kommer og går! - og forsøg igen ”bare” at være i nu’et og at gøre dig ”tom”. Det hjælper også at gentage et ”mantra” (f.eks. ”Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig!”) eller koncentrere sig om et enkelt ord - ”lys” f.eks.


Med øvelsen vil man opleve mange – eller rettere ”store” ting under meditation. Har man et spørgsmål til Gud om hjælp til et problem, kan det være svaret kommer! I form af et ord måske, der pludseligt og uventet dumper ned i én, eller man kan få en fornemmelse af, hvad det er, man skal gøre for at komme videre i livet… - Det kan være så meget…. Man ser måske kraftige farver eller man mærker en varme, at man er omgivet af lys.


Når vi holder meditative gudstjenester i Gislinge kirke, vil der som oftest være guidet meditation, - forstået på den måde, man med præstens ord bliver ”ført” og guidet til, hvad man skal gøre for at opnå roen, og eksempelvis til, hvad man skal forsøge at fokusere på.


I vores meditationsgudstjenester vil der også være oplæsninger af kortere eller længere Bibelcitater, - med efterfølgende stilhed til refleksion – måske det bare er over et enkelt ord eller en association, ordene har bragt en.


Meditation er en af Guds gaver til mennesket, og ved regelmæssighed lønner den sig. Man FÅR virkelig noget: ro, styrke og overskud, empati, hjælp m.m.


Meditativ stund i kirken


Synes du, en gudstjeneste kan være for lang, at salmerne er for gamle og støvede, og at præsten prædiker for længe og for kedeligt? ;) – så er vores månedlige meditative stund måske noget for dig.


Her er der tid til ro og eftertanke i en travl hverdag, der er ikke prædiken, men en kort refleksion over et emne, nye salmer og en guidet meditation, hvor du kan opleve indre ro…


Prøv at møde op – næste gang  – og se, om det gi’r dig noget