Vejledning

Fødsel


Fødsler anmeldes til præsten (Dorthe Thaulov, Kirkevej 1B, 4532 Gislinge) senest 14 dage efter fødslen har fundet sted.


Er I som forældre ugifte afleveres tillige Omsorgs- og Ansvarserklæring, hvis der ønskes fælles forældremyndíghed.Navngivning og dåb


Et barn skal have navn inden 6 måneder. Skal barnet døbes, sker anmeldelsen af navnet normalt samtidig med at forholdene omkring dåben aftales med præsten. Skal barnet ikke døbes, udfyldes blanketten "Navngivning" (kan hentes på www.personregistrering.dk eller hos præsten.


Dåb sker som regel i forbindelse med søndagsgudstjenesten, men der tilbydes også lørdagsdåb på fire fastlagte datoer. Forhør jer hos præsten.


Fotografering og videooptagelse er KUN tilladt, når barnet bæres ind i kirken og når det bæres ud i slutningen af gudstjenesten. Ellers ikke. Man er naturligvis velkommen til at tage billeder ved døbefonten efter gudstjenesten.Vielse


Hvis I vil vies i Gislinge kirke, skal I henvende jer til sognepræsten for nærmere aftale.


For at vielsen kan finde sted, skal I indhente en prøvelsesattest hos kommunen (borgerservice), som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I aftaler ligeledes med præsten valg af salmer.


Til vielsen skal (udover brudeparret og præsten) mindst være to vidner til stede.


Fotografering og Videooptagelse er KUN tilladt, når bruden kommer ind i kirken og når parret går ud sammen. Ellers ikke.Dødsfald


Dødsfald meldes til præsten senest to hverdage efter dødsfaldet. Det kan også gøres via et bedemandsfirma, der vil være behjælpelig med adskillige praktiske ting vedrørende bisættelsen eller jordbegravelsen.


Der træffes tillige aftale med præsten om dato, klokkeslæt for handlingen samt hvornår en samtale kan finde sted.Navneændring


Du kan som regel få dit fornavn, mellemnavn eller efternavn ændret ved at henvende dig til sognepræsten i dit bopælssogn.


Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet, men skal foretages af statsforvaltningen. Præsten vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.


Blanketter til brug ved navneændring kan findes og udfyldes på www.personregistrering.dk . Her kan du også finde vejledning vedrørende betaling af gebyr for navneændring (kr. 510,-).


Sker navneændringen i forbindelse med vielse, er den gratis.


Der skal kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne omfatter ægtefæller, ugifte samlevende og søskende under 18 år.


© Gislinge Kirke (JIC)

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend